Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

13.12.1972

-

-

BKI nr. 78 af 20.09.1973

15.03.1973

Virkning 01.01.1972

Se dog art. 31

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel 27 om bistand med opkrævning af skatter.

 

Se også

Se også