Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

14.12.2000

L 94 af 06.02.2002

Lov nr. 266 af 08.05.2002

BKI nr. 16 af 17.06.2002

24.05.2002

Virkning 01.01.2003

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Portugal har tiltrådt ændringsprotokollen til OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Det portugisiske Finansministerium har meddelt, at de har udfærdiget nye blanketter, der kan anvendes ved udøvelser af rettighederne efter den indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst, det drejer sig om

  • Mod. 21-RFI (Claim for total or partial exemption from Portuguese withholding tax)
  • Mod. 24-RFI (Claim for repayment of Portuguese tax on other income).

De nye blanketter anvendes fra 1. januar 2008 og kan rekvireres på web siden: www.dgci.min-financas.pt, "S.F. Virtual/Modelos e Formulários/Double taxation".

Se også

Se også www.dgci.min-financas.pt for Portugals skattemyndighed.