Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

06.12.2001

L 96 af 06.02.2002

Lov nr. 268 af 08.05.2002

BKI nr. 2 af 09.01.2003

31.12.2002

Virkning 01.01.2003

Art. 14, stk. 3, om beskatning af søfolk får virkning med tilbagevirkende kraft

Protokol

07.12.2009

L 111 af 27.01.2010

Lov nr. 428 af 28.04.2010

BKI nr. 65 af 21.12.2010

25.11.2010

Virkning 01.01.2011

Aftale

Admini-strativ bistand i skatte-sager

23.10.2003

-

-

BKI nr. 1 af 13.02.2004

23.10.2003

-

Aftale

Admini-strativ bistand i toldsager

02.06.1992

-

-

BKI nr. 123 af 10.20.1992

13.11.1992

-

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Polen har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager og den tilhørende ændringsprotokol. Se TfS 1999, 196 og afsnit C.F.8.1.2.3

Med virkning fra 14. februar 2006 er der ophævet en reservation i relation til bistandsoverenskomsten. Se SKM2006.661.SKAT.

Se også

Se også www.mf.gov.pl for Polens skattemyndighed.