Indhold

Afsnittet beskriver de betingelser, der skal være opfyldt for, at et selskab skal sambeskattes.

Afsnittet handler om

  • skattesubjekter - hvilke selskaber skal sambeskattes? (C.D.3.1.2.1)
  • koncernforbindelse (C.D.3.1.2.2)
  • selskaber der skal holdes ude af sambeskatningen (C.D.3.1.2.3).
  • forholdet til fristreglerne i SFL (C.D.3.1.2.4)