Reglerne om genoptagelse af vurdering af fast ejendom er ændret ved lov nr. 925 af 18. september 2012 om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven. De overgangsregler, der direkte har betydning for genoptagelser, går ud på, at lovændringen ikke gælder for genoptagelser, hvor

  • anmodning om genoptagelse er modtaget i SKAT før 1. januar 2013 eller
  • SKAT før 1. januar 2013 har besluttet at foretage en genoptagelse.

For disse sager vil de hidtil gældende regler skulle anvendes. Se ændringslovens § 3, stk. 10. Se afsnit A.A.8.4.3.

 

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretsafgørelser

xSKM2016.377.LSRx

xEn anmodning om ansættelse af fradrag for forbedringer var modtaget hos SKAT d. 23. februar 2014, og det ansås følgelig at være med rette at SKAT havde nægtet at genoptage ejendomsvurderingen og ansætte fradrag for forbedringer.x