Dato for udgivelse
25 Jan 2013 10:30
Til
virksomheder m.fl. der arbejder med Motorregistret
Sagsnummer
12-0228689
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Efter den 1. februar 2013 foretages der kun motor- og nummerpladeekspedition i Aalborg, Aarhus, Odense og Høje Tåstrup.

SKAT indfører i forbindelse hermed mulighed for at køretøjer, der skal klausuleres, kan registreres hos en pladeoperatør efter forudgående behandling hos SKAT.


Efter den 1. februar 2013 foretages der kun motor- og nummerpladeekspedition i Aalborg, Aarhus, Odense og Høje Tåstrup.

SKAT indfører i forbindelse hermed mulighed for at køretøjer, der skal klausuleres, kan registreres hos en pladeoperatør efter forudgående behandling hos SKAT.

Det sker ved følgende proces (for ikke registrerede køretøjer):

 1. Der sendes en mail til Motorcenter@skat.dk med oplysning om, at man ønsker at få registeret et køretøj med klausul.
 2. I emnefeltet skal påføres klausulnavn og nummer (se nedenfor).
 3. Udfyldt blanket 21.015 (taxi/hyrevogne og sygetransportkøretøjer) eller 21.022 (anmeldelse om afgiftsfritagelse eller afgiftsnedsættelse) vedhæftes.
 4. Øvrigt materiale vedhæftes (det materiale, der hidtil også er sendt til SKAT).
 5. Når SKAT har behandlet henvendelsen sendes en mail med kopi af kvitteringsbillede fra Motorregisteret til anmelder, der nu kan henvende sig til en pladeoperatør for at få køretøjet indregistreret. Skal der betales registreringsafgift af køretøjet, skal den del være på plads før køretøjet kan indregistreres. Dvs. køretøjet skal være værdifastsat af SKAT eller selvanmelder (og evt. registreringsafgift betalt) eller køretøjet skal være medtaget på den registrerede forhandlers månedsangivelse.

For simple ansøgninger forventes en sagsbehandlingstid på maksimalt 48 timer.

Følgende klausuler kan ikke behandles efter denne proces, men følger de hidtidige processer (dvs. hele ekspeditionen gennemføres ved SKAT)

 • 104 - Diplomater
 • 105 - Teknisk/Administrativt Personale (Diplomat)
 • 106 - Internationale Organisationer (Diplomat)
 • 401 - Kommunallåneklausul (6 år)

Følgende specielle/særlige registreringer følger ligeledes de hidtidige processer 

 • 160 - Lufthavnskøretøjer
 • 161 - Banekørsel
 • 163 - Brandvæsenets egne nummerplader

Ved ejer/brugerskifte aftales proceduren med Motorcenteret.

Oversigt over klausuler - nummer og navn

Gruppe: 1 - Standardklausuler - afgiftsfritagelse

101 - Danske statsinstitutioner, beredskabskommissioner m.fl.
102 - Afgiftsfritagelse for køretøjer fra Færøerne og Grønland
103 - Arbejdsredskaber
110 - Køretøjer til udlejning til valutaudlændige
112 - Biler indrettet til godstransport
118 - Specialkøretøjer til brandslukning og redningstjeneste
119 - Mandskabsvogne
126 - Hyrevogne med kørestolsindretning
133 - Busser til privat buskørsel (afgiftsfritaget efter tidligere lovgivning)
134 - Busser, der anvendes af plejehjem, ældrecentre og lign. institutioner
135 - Busser med reduceret sædeantal til erhvervsmæssig sygetransport
136 - Busser specielt indrettet til erhvervsmæssig transport af teater-, orkester-, film- og tv-hold.
137 - Biler specielt indrettet til erhvervsmæssigt formål
140 - Daginstitutionskøretøjer
141 - Køretøjer til afprøvning af komponenter
142 - Testbiler for handicappede
143 - Arrangementer afholdt af eller sammen med den danske regering
144 - Køretøjer, som udelukkende benyttes i lukkede dyreparker
145 - Firmabiler (hovedsageligt til anvendelse i udlandet)
150 - Busser til privat buskørsel (handicapbrug)
151 - Varebiler til udlejning til valutaudlændinge
152 - Busser til køreskoler

Gruppe: 2 - Standardklausuler - afgiftsberigtigelse

207 - Varebiler specielt indrettet til erhvervsmæssigt formål
208 - Varebiler indrettet som ledsagebil.
216 - Turistbusser
217 - Hyrevogne
218 - Limousiner
221 - Busser med lejlighedsvis reduceret sædeantal
222 - Busser med reduceret sædeantal tilhørende plejehjem og lign. institutioner
223 - Sygetransportkøretøjer
224 - Teater- og orkesterbusser
225 - Specialbusser til erhvervsmæssigt formål.
227 - Campingbiler
233 - Busser til privat buskørsel
240 - Udlændinges berigtigelse af registreringsafgift under tidsbegrænset ophold i Danmark
243 - Firmabil (bruger har hovederhverv i udenlandsk virksomhed)
245 - 50 % Registreringsafgift. Vægtafgift efter 2001-2500 kg.

Gruppe: 3 - Told- og Momsfritagelse

301 - Told- og Momsfritagelse: Flyttegods fra ikke-EU land (1år).