Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger

Ved arbejdsmarkedspensioner består skattefriheden (fradragsretten) i, at der er bortseelsesret for indbetalingerne. Det betyder, at pensionsopsparingen holdes ude af den skattepligtige indkomst. Det gælder både din arbejdsgivers og dine egne bidrag til pensionsordningen. Du skal ikke oplyse nogen fradrag på årsopgørelsen om de beløb, der er betalt til en arbejdsmarkedspension.

Læs mere om skat af pension på skat.dk.

Livsvarige livrenter i arbejdsgiveradministreret ordning

Har du en livsvarig livrente, der er oprettet som en arbejdsmarkedspension eller firmapension, er der ingen grænse for, hvor meget du kan indbetale til pensionsordningen med bortseelsesret. Alle indbetalinger er fuldt fradragsberettigede i det år, de bliver betalt.

Fradrag for indbetaling til privattegnede pensionsordninger i Danmark

Du skal være omfattet af grænsegængerreglen for at kunne få fradrag for indbetalinger på privattegnede pensionsopsparinger osv. i Danmark, som beskrives kort her:

Ratepension og ophørende livrente
En ratepension udbetales hver måned i en nærmere aftalt periode - mindst 10 år og højst 25 år. En ophørende livrente er en pension, der udbetales løbende fra et aftalt tidspunkt. Udbetalingen stopper efter en bestemt periode. Indbetalingerne er fradragsberettigede. Det samlede årlige fradrag for indbetalinger til ratepension og ophørende livrente kan dog højst udgøre 54.700 DKK i 2018 (53.500 DKK i 2017).

Livsvarige livrenter, du selv køber
Har du selv købt en livsvarig livrente, er der ingen grænse for, hvor meget du kan indbetale. Indbetalingerne er fradragsberettigede. I hvilket år indbetalingerne kan trækkes fra afhænger af, hvor længe du har aftalt at indbetale til ordningen.

Selvstændige erhvervsdrivende og pensionsopsparing
Selvstændige erhvervsdrivende kan få fradrag efter samme regler som andre personer, der selv køber en pensionsordning. Men der er særlige regler for selvstændige. Selvstændige kan indbetale op til 30 % af virksomhedens overskud og samtidig få fuldt fradrag i indbetalingsåret.

Ekstra pensionsfradrag
Du får automatisk fradrag for pensionsopsparing. Der beregnes også et ekstra pensionsfradrag som er en procentdel af dine indbetalinger op til 71.500 kr. i 2019 (70.000 kr. i 2018). Procentdelen afhænger af, hvor mange år du har til folkepensionsalderen.

Fradrag for indbetaling til pensionsordning i Sverige
Der var, til og med 2015, mulighed for fradrag for betalt bidrag til pensionsordning i Sverige. Fradragsmuligheden findes ikke fra og med 2016.