Indhold

Det forudsættes at spilvirksomhed udøves på en økonomisk og fagligt forsvarlig måde. Se SPILL § 29, stk. 1.

Afsnittet indeholder