Afsnittet indeholder:

  • Identifikationsmedlemsland
  • Omfattede leveringer
  • Momssats
  • Momsgodtgørelse

Identifikationsmedlemsland

En afgiftspligtig person, der leverer elektroniske ydelser, teleydelser eller radio- og tv- spredningstjenester til ikkeafgiftspligtige personer i EU, kan vælge at tilslutte sig ikke-EU-ordningen. Se ML § 66 b, stk. 1, og artikel 359 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF.

Bemærk

Bemærk, at tredjelandsvirksomheder, der af andre årsager er momsregistreret i Danmark eller et andet EU-land, hverken kan benytte EU-ordningen eller Ikke-EU-ordningen. Se omtalen af begrebet "afgiftspligtig person" i D.A.16.2.1.4 Definitioner.

Bemærk, at tredjelandsvirksomheder, der opfylder betingelser for at anvende Ikke-EU-ordningen, frit kan vælge identifikationsmedlemsland.  Se omtalen af begrebet "Identifikationsmedlemsland" i D.A.16.2.1.4 Definitioner.

Omfattede leverancer

Når en afgiftspligtig person har tilsluttet sig ikke-EU-ordningen, finder ordningen anvendelse på alle dennes leverancer af elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester til ikkeafgiftspligtige personer inden for EU. Se ML § 66 b, stk. 4, og artikel 359 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF.

Momssats

De leveringer, der er omfattet af ikke-EU-ordningen, beskattes med forbrugsmedlemslandets afgiftssats. Se ML § 66 b, stk. 5.

Momsgodtgørelse

Den afgiftspligtige person kan få godtgjort købsmoms efter reglerne i ML § 45, stk. 1, om godtgørelse til tredjelandsvirksomheder. Se ML § 66 c, og artikel 368 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF. Den afgiftspligtige person har derimod ikke ret til fradrag. Se artikel 368 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF samt ML § 66 c (modsat).

Se også

Se også D.A.12.2 om momsgodtgørelse til tredjelandsvirksomheder.