Dato for udgivelse
09 Sep 2014 15:12
Til
Virksomheder beskæftiget med Motorregistret
Sagsnummer
14-0621899
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Den 10. september 2014 sættes en ny release (2.8) i drift i Motorregistret.


Release 2.8 til Motorregistret sættes i drift med virkning fra og med den 10. september 2014.

Releasen omfatter bl.a. følgende ændringsanmodninger:

 • ÆA508 Mulighed for flere blokeringer/blokeringer må ikke ophæve andre blokeringer
 • ÆA537 Toldsyn i forbindelse med registreringssyn - flere obligatoriske felter ved syn
 • ÆA599 Ikke eksportgodtgørelse for leasingkøretøjer på forholdsmæssig afgift
 • ÆA613 Klausultekster på kvitteringer
 • ÆA672 Fejl i beregning af fradrag/tillæg for varebiler med Naturgas som brændstof
 • ÆA674 Pladeskift uden syn
 • ÆA679 Ændring af DMR skabelon - Fristoverskridelse af leasingaftale
 • ÆA680 Ændringer til registreringsattest Del 1, print af bagside
 • ÆA684 Omsyn og Kontrolsyn
 • ÆA694 Frikørsel af leasede taxaer 

Bemærkninger til de enkelte ændringer

ÆA508 Mulighed for flere blokeringer/blokeringer må ikke ophæve andre blokeringer

Denne ændringsanmodning gør det muligt at have flere samtidige blokeringer for køretøjer, uden at de enkelte blokeringer overskriver hinanden.

ÆA537 Toldsyn i forbindelse med registreringssyn - flere obligatoriske felter ved syn

Formålet er, at indføre flere obligatoriske oplysninger ved syn og Toldsyn, for dermed at sikre en mere korrekt værdifastsættelse og afgiftsberegning af det enkelte køretøj. 

Der oprettes et nyt faneblad "Toldsyn" i flowet for registreringssyn. I forbindelse med fremsøgning af køretøj til registreringssyn eller oprettelse af køretøj ved registreringssyn, bliver der således mulighed for, at synsvirksomheden kan tilkendegive om det påbegyndte registreringssyn, skal suppleres med et Toldsyn. Når synsvirksomheden har valgt ja til toldsyn, vil de (inkl. obligatoriske) felter, der er gældende ved registreringssyn, blive suppleret med yderligere (inkl. obligatoriske) felter, der vedrører toldsynet.  

Det betyder bl.a., at udstyrsfeltet "U.siderude i venstre side af varerum", der gælder for vare og lastbiler, ændres fra at være et valgfrit felt til at være et felt, hvor der positivt skal tilkendegives ja eller nej.

Der oprettes ligeledes et nyt felt "ibrugtagningsdato" der skal anvendes i forbindelse med oprettelse af brugte køretøjer, der ikke tidligere har været registreret, og hvor 1. registreringsdato ikke er kendt. 

Flere obligatoriske felter ved Toldsyn

De ændrede/yderligere felter ved toldsyn vil være følgende:

For Personbiler M1 og M2 og vare/lastbiler op til og med 4000 kg N1 og N2

 • Køretøjet er synligt repareret efter en større trafikskade ja/nej.
 • Dokumentation for kilometerstand er forvist ja/nej.
 • Kun køretøj ældre end 34 år: Fremstår i original stand ja/nej.
 • Køretøjet stand over middel, middel og under middel
 • Kørte km - (Hvis data ikke er tilgængelig anvendes afkrydsningsrubik:  Oplysningen ikke tilgængelig.)
 • Slagvolumen cm3 (Hvis data ikke er tilgængelig anvendes afkrydsningsrubik:  Oplysningen ikke tilgængelig.)
 • Største effekt kw - (Hvis data ikke er tilgængelig anvendes afkrydsningsrubik:  Oplysningen ikke tilgængelig.)
 • ESP ja/nej
 • ABS ja/nej
 • Radio ja/nej
 • Brændstofforbrug km/l (hvis data ikke er tilgængelig, bliver km/l beregnet efter § 3, stk. 2 i lov om brændstofforbrug) - Feltet km/l er ikke obligatorisk hvis køretøjet har El eller brint som drivkraft.

Kun personbiler M1 og M2

Over 5* i N-cap test ja/nej
Integrerede sæder ja/nej

Motorcykler

Slagvolumen cm3
Største effekt kw

Særligt om Slagvolumen, Effekt og Brændstofforbrug

Trafikstyrelsen gør opmærksom på at oplysninger om Slagvolumen, Effekt og Brændstofforbrug kun må anføres hvis værdierne kan findes som autoriserede værdier. Det betyder at der kun må indtastes værdier der findes på følgende dokumenter:

 • Tidligere registreringsattest
 • Typegodkendelse
 • Data-erklæring
 • CoC-dokument
 • Instruktionsbog (hvis denne indeholder den konkrete variant af køretøjet)
 • Brev fra bilfabrikanten eller dennes repræsentant

Værdier, der oplyses af kunden eller kommer fra andre kilder end ovenstående må ikke indtastes. Hvis der ikke kan findes autoriserede data, skal der angives "ikke tilgængelig" for data

ÆA599 Ikke eksportgodtgørelse for leasingkøretøjer på forholdsmæssig afgift

Ændringen sikrer, at der ikke kan udbetales eksportgodtgørelse, i tilfælde, hvor der kun er betalt forholdsmæssig registreringsafgift (lesingkøretøjer, firmabiler og "udlændingebiler" - se den juridiske vejledning afsnit E.A.8.1.7).

ÆA613 Klausultekster på kvitteringer

Ændringen betyder, at evt. klausultekster for et konkret køretøj medtages på kvitteringen for betaling af registreringsafgift eller ved fritagelse for registreringsafgift.

ÆA672 Fejl i beregning af fradrag/tillæg for varebiler med Naturgas som brændstof

Der rettes op på en fejl i beregning af fradrag/tillæg af registreringsafgiften for varebiler med naturgas som brændstof.

ÆA674 Pladeskift uden syn

Der er oprettet et nyt menupunkt "Pladeskift uden syn" som nummerpladeoperatører kan finde under "Registrering". Menupunktet starter et nyt flow, der fungerer som en variant af det almindelige registrerings flow, dog vises udelukkende fanerne Plade, Godkend og Kvittering. Art/anvendelse, klausul, tilladelser, ejer/bruger kreds og forsikringsselskab/bevisnummer, er låst til de eksisterende værdier.

Flowet kan anvendes i de tilfælde hvor et indregistreret køretøj, alene skal skifte nummerplader - der må ikke samtidig ske andre ændringer, som fx ejer/brugerskifte. Flowet kan som eksempel anvendes når en motorcykel skal skifte fra almindelige MC plader til historiske- eller ønskenummerplader.  

For alle køretøjer, uanset køretøjets synsstatus i DMR, er det således muligt at skifte nummerplade(r)/registreringsnummer, hvis afmeldingen af det gamle nummer sker umiddelbart i sammenhæng med indregistrering med nyt registreringsnummer (i samme flow) og der ikke samtidig ske andre ændringer.

Flowet kan ikke benyttes i tilfælde hvor nummerpladerne er stjålet eller bortkommet på anden vis, idet køretøjet så bliver afmeldt uden samtidig aflevering af nummerplader. Det erindres, at det alene er SKAT, der må afmelde køretøjer, hvor nummerpladerne mangler.  

ÆA679 Ændring af DMR skabelon - Fristoverskridelse af leasingaftale

Datoen for omregistrering eller afmelding vises forkert i meddelelsen "Fristoverskridelse af leasingaftale". Det rettes nu, således at der vises "Reel ophørs dato", der svarer til datoen for afmelding eller omregistrering.

ÆA680 Ændringer til registreringsattest Del 1, print af bagside

Hidtil har bagsiden af registreringsattesten ikke været udfyldt, når der blev bestilt en Del 1 (kopi) og ej heller på den tidsbegrændede registreringsattest. Fremover vil også oplysningerne på bagsiden af registreringsattesten blive printet på disse to dokumenter.

ÆA684 Omsyn og Kontrolsyn

Når et køretøj godkendes ved omsyn, vil det fremover altid være registreret med det oprindelige syn det startede med - dvs. Registreringssyn.

ÆA694 Frikørsel af leasede taxaer

Det skal ikke være muligt at registrere "Frikørsel" af taxaer eller limousiner, hvor seneste registrering har været med leasingaftale, og hvor der ikke efterfølgende er sket omregistrering med betaling af restafgift.

Næste release 2.9 - er planlagt til den 26. november 2014.