Dato for udgivelse
27 Nov 2014 08:02
Til
virksomheder beskæftiget med Motorregistret
Sagsnummer
14-0621899
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Den udsatte release 2.9 til Motorregistret idriftsættes samtidig med release 2.10 den 5. januar 2015.


Release 2.9 var oprindelig planlagt til at blive idriftsat den 19. november 2014, men blev udsat, jf. vort nyhedsbrev af 18. november 2014.

SKAT har nu valgt at idriftsætte releasen samtidig med release 2.10 den 5. januar 2015.

Indholdet af release 2.9 er uændret i forhold til beskrivelsen i nyhedsbrevet af 15. oktober 2014.

Release 2.10 vil primært omhandle de eventuelle ændringer, der følger af lovforslag L 43 af 30. oktober 2014 om ændring af registreringsafgiftslovens bestemmelser for taxi, limousiner og sygetransportbiler. Ændringerne har virkning fra og med den 1. januar 2015, såfremt lovforslaget vedtages.