Indhold

Dette afsnit handler om konsekvenserne, hvis en virksomhed ikke betaler rettidigt.

Afsnittet indeholder:

  • Gebyr

  • Renter

  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Gebyr

Der skal betales et gebyr på 65 kr. for hver rykker (såkaldte erindringsskrivelser) vedrørende betaling efter OPKL. Se OPKL § 6.

Renter

Hvis et beløb ikke betales rettidigt, eller der er givet henstand med betalingen, skal der betales en månedlig rente. Se OPKL § 7, stk. 1.

Renten beregnes dagligt fra den seneste rettidige betalingsdag for beløbet, og frem til beløbet betales. Se OPKL § 7, stk. 1.

Rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 1, udgør basisrenten efter OPKL § 7, stk. 2, med et tillæg på 0,7 procentpoint. Se OPKL § 7, stk. 1.

Basisrenterne offentliggøres senest den 15. december forud for det år, hvor den skal have virkning. Den offentliggjorte rentesats gælder hele kalenderåret. Se OPKL § 7, stk. 2.

Basisrenten efter OPKL § 7, stk. 2, med virkning fra den 1. januar 2016 er 0,1 pct. Se SKM2015.760.SKAT. Den samlede rentesats efter OPKL § 7, stk. 1, er derfor 0,8 pct.

Renten kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se OPKL § 7, stk. 1.

Der gælder særlige regler for forrentning af skattekontoen. Se OPKL § 7, stk. 1. Reglerne om forrentning af skattekontoen er omtalt i afsnit A.B.4.5.3.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikordYderligere kommentarer
SKAT
SKM2015.760.SKAT Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2016  
SKM2014.827.SKAT Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2015