Dato for udgivelse
24 Nov 2015 13:19
Resumé

Skatterådet har fastsat nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for næste år.


Skatterådet har i dag fastsat nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for næste år. Skatterådet beregner årligt satserne på baggrund af udgifterne til befordring med bil. Satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse falder i 2016, da udgifterne til at holde bil er faldet.

 - Når satserne for 2016 falder, så skyldes det primært, at bilerne kører længere på en liter brændstof og at benzinpriserne forventes at blive lavere i 2016 end vi forventede for 2015, forklarer Hanne Søgaard Hansen, der er formand for Skatterådet.

Befordringsfradraget:

År

Sats for kørsel ml. 24 og 120 km

Sats for kørsel over 120 km

2015

2,05 kr. pr. km

1,03 kr. pr. km.

2016

1,99 kr. pr. km

1,00 kr. pr. km

Reglerne for befordringsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for befordring for de første 24 km pr. dag mellem hjem og arbejde.

Pendlere i udkantskommuner, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet befordringsfradrag, får ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km.
For personer med lav indkomst tillægges fradraget i 2016 op til 47 procent, dog maksimalt 11.300 kr. SKAT beregner automatisk det ekstra fradrag.

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil:

År

For de første 20.000 km

For kørsel over 20.000 km

2015

3,70 kr. pr. km

2,05 kr. pr. km

2016

3,63 kr. pr. km

1,99 kr. pr. km

Reglerne for skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er uændrede. Den kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed.

Skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel på egen cykel eller knallert
Godtgørelse for brug af egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er for 2016 uændrede og udgør 0,52 kr. pr. km.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818