Bestemmelsen i SFL § 27 er udtømmende, og der kan derfor kun ske ekstraordinær ansættelse/genoptagelse, hvis betingelserne i SFL § 27 er opfyldt, og der ikke er indtrådt formueretlig forældelse i henhold til SFL § 34 a, stk. 4. Se A.A.8.2.2.1.3 og A.A.8.2.2.2.3

Det er således en betingelse for ansættelse/genoptagelse i henhold til SFL § 27, at en af betingelserne i SFL § 27, stk. 1, nr. 1 - 8 er opfyldt, at reaktionsfristen i SFL § 27, stk. 2 er opfyldt, og at der ikke er indtrådt formueretlig forældelse. Vedrører ansættelsen en balancepost, er det derudover en betingelse, at SFL § 27, stk. 4 er opfyldt.

De enkelte bestemmelser i SFL § 27 gennemgås nedenfor. Hvis den enkelte bestemmelse kun kan anvendes på enten Skattestyrelsens eller borgers initiativ, fremgår det under den enkelte bestemmelse.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter