Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om verifikation, der skal foretages af andre elhandlere end elhandelsvirksomheder, og som omfatter disse andre elhandleres fakturering af elafgift til momsregistrerede virksomheder og til forbrugere af elektricitet i form af kørestrøm til drift af eltog til personbefordring. 

Afsnittet indeholder:

  • Fakturering af elafgift til momsregistrerede virksomheder

  • Fakturering af elafgift til forbrugere af elektricitet til drift af eltog.

Se også

Se også §§ 3 og 14 i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk.

Fakturering af elafgift til momsregistrerede virksomheder

Andre elhandlere end elhandelsvirksomheder, der udsteder fakturaer efter reglerne i ELAL § 7, stk. 3, 6. pkt., til momsregistrerede virksomheder, skal løbende verificere, at der ikke sker forudfakturering af elafgift.

Kravet om verifikation gælder for fakturaer, der indeholder oplysning om CVR- eller SE-nummer for momsregistreringen.

Se § 14, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015.

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.7.11 om Andre elhandleres fakturering af elafgift.

Fakturering af elafgift til forbrugere af elektricitet til drift af eltog

Andre elhandlere end elhandelsvirksomheder, der udsteder fakturaer efter reglerne i ELAL § 7, stk. 3, 6. pkt., til forbrugere af elektricitet i form af kørestrøm til drift af eltog til personbefordring, skal løbende verificere, at der ikke sker forudfakturering af elafgift.

Kravet om verifikation gælder for fakturaer, der indeholder oplysning om CVR- eller SE-nummer for forbrugeren af kørestrøm.

Se § 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015.

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.7.11 om Andre elhandleres fakturering af elafgift.