Det danske medlemskab af EU medfører et omfattende samarbejde om fastsættelse af regler og procedurer på toldområdet. Derudover deltager Danmark i det internationale samarbejde inden for rammerne af Verdenstoldorganisationen (World Customs Organisation - WCO) samt Verdenshandelsorganisationen (World Trade Organisation - WTO).