Indhold

Reglerne finder anvendelse i hele Unionens toldområde, herunder deres søterritorium, indre farvande og luftrum.

Medlemslandene i EU er:

Medlemsland   

Medlem siden

 Belgien

1952

 Bulgarien

2007

 Cypern

2004

 Danmark

1973

 Estland

2004

 Finland

1995

 Frankrig

1952

 Grækenland

1981

 Irland

1973

 Italien

1952

 Kroatien

2013

 Letland

2004

 Litauen

2004

 Luxembourg

1952

 Malta

2004

 Nederlandene

1952

 Polen

2004

 Portugal

1986

 Rumænien

2007

 Slovakiet

2004

 Slovenien

2004

 Spanien

1986

 Storbritannien

1973

 Sverige

1995

 Tjekkiet

2004

 Tyskland

1952

 Ungarn

2004

 Østrig

1995