Gyldighed af bevillinger

(AEO-) Bevillinger med gyldighed til efter den 30. april 2016 fortsætter med at gælde efter 1. maj 2016, indtil de udløber eller Toldstyrelsen har foretaget en revurdering. Alle revurderinger forventes at skulle være gennemført senest 1. maj 2019.

Se GF artikel 345 og 346, samt DF artikel 250, 251 og 253.

Elektronisk system

I en overgangsperiode frem til det elektroniske system, der er nødvendig for anvendelse af bestemmelserne om ansøgning og udstedelse af AEO-bevilling, er på plads, skal det hidtidige system med brug af papir og elektronisk ansøgning anvendes.

Det er hensigten, at samarbejdet med andre medlemsstater på sigt skal udvides via det elektroniske system (EOS-systemet), hvor der allerede nu deles informationer om tildelte AEO-bevillinger, afgørelser, suspensioner eller tilbagekaldelser.

Det hidtidige system skal derfor anvendes indtil datoen for opgraderingen af EOS-systemet.

Se GF artikel 30, stk. 3.

Se ligeledes DFO artikel 3 og 5.