Systemet med kumulation af oprindelse i Pan-Euro-Middelhavet muliggør anvendelse af diagonal kumulation mellem EU og en række lande. Det er baseret på et netværk af frihandelsaftaler med identiske oprindelsesprotokoller. Disse oprindelsesprotokoller erstattes af en henvisning til den regionale konvention om præference-oprindelsesregler over til Europa-Middelhavsområdet (PEM-konvention). Du kan læse mere om PEM konventionen på Kommissionens hjemmeside