Forsikringsudgifter medregnes sædvanligvis i deres helhed i toldværdien.

Det skyldes, at udgifterne normalt er de samme, hvad enten forsendelsen skal transporteres til indførselsstedet eller til et bestemmelsessted inde i toldområdet.

Forsikring af varer under transport til bestemmelsesstedet kan tegnes af eksportøren, og udgifterne debiteres importøren. Den situation vil normalt fremgå af fakturaen, fx ved betegnelsen CIF eller ved specifik anførsel af præmiebeløbet. Det kan dog forekomme, at leverandøren periodisk foretager særskilt debitering af forholdsmæssigt beløb.

Importøren kan i stedet eller som supplement tegne en transportforsikring enten i form af en forsikring tegnet for den enkelte varesending eller generelt.

Se EUTK, art. 71, stk. 1, litra e, nr. i.

Hvis de udgifter der er beregnet til forsikring til indførselsstedet, faktisk viser sig at være lavere, skal kun det lavere beløb medregnes i toldværdien.