Omkostninger ved at erhverve eksportlicens for tekstilvarer skal ikke medregnes i toldværdien. Denne bestemmelse er en følge af EF-Domstolens afgørelse i sag 7/83, Ospig.

Eksportlicenser for tekstilvarer stilles normalt gratis til rådighed for eksportørerne. I få lande er det dog også muligt for eksportører at købe eksportlicenser hos hinanden. Modtager en eksportør en ordre på varer, som den pågældende ikke har eksportlicens til, kan en uudnyttet eksportlicens eventuelt købes af en eksportør. Viderefakturerer eksportøren derved omkostningerne til importøren i EU, skal beløbet ikke modregnes i toldværdien. Det er en betingelse, at beløbet er særskilt anført i fakturaen. Importøren skal kunne fremskaffe dokumentation for, at de fakturerede kvoteomkostninger svarer til den pågældende eksportørs faktiske udgifter til at erhverve eksportlicensen.