Det nærmere omfang af oplysninger, der skal indgives, fremgår af GF art. 183 og 184.

De nye bestemmelser finder dog ikke anvendelse fra 1. maj 2016, men først fra det tidspunkt, hvor importkontrolsystemet er blevet opgraderet. Se GF art. 183, stk. 3 og art. 184, stk. 6.

Indtil denne opgradering har fundet sted skal der gives oplysninger, der i al væsentlighed svarer til de oplysninger, som hidtil har skullet afgives i forbindelse med en summarisk indgangsangivelse. Se GF art. 2, stk. 4. I denne bestemmelse henvises til DFO bilag 9 og indholdet af dette svarer i al væsentlighed til indholdet af bilag 30A til de hidtidige gennemførelsesbestemmelser. Se de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 183, stk. 1.