Det er præciseret, at klareren efter ansøgning kan få tilladelse til at ændre i den summariske indpassageangivelse efter, at denne er indgivet. Ændring er dog ikke mulig, hvis toldmyndighederne har meddelt, at de har til hensigt at undersøge varerne, eller det er konstateret, at oplysningerne i den summariske indpassageangivelse er ukorrekte. Se EUTK art. 129, stk. 1.

Det har også hidtil været muligt at foretage ændring af den summariske indpassageangivelse, men reglerne herfor er, som nævnt præciseret. Det kan dog ikke antages, at de nye regler i realiteten er udtryk for en væsentlig ændring. Se GF art. 188, stk. 2 og de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 183, stk. 8.

Fra det tidspunkt, hvor importkontrolsystemet er opdateret, vil oplysninger kun kunne ændres af den person, som har indgivet oplysningerne. Dette vil gælde i de tilfælde, hvor oplysningerne i den summariske indpassageangivelse er indgivet af flere personer. Se GF art. 188, stk. 1 og stk. 3.

Det er endvidere præciseret, at ugyldiggørelse af en summarisk indpassageangivelse kan ske efter ansøgning fra klareren. Se EUTK art. 129, stk. 2.