Indtil importkontrolsystemet er blevet opgraderet, vil risikoanalyse finde sted efter tilsvarende regler, som følger af de hidtidige gennemførelsesbestemmelser. Se GF art. 187 og de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 184d og 184e.

Risikoanalyse vil således blive foretaget på grundlag af oplysningerne i den summariske indpassageangivelse inden varernes ankomst til EU under forudsætning af, at angivelsen er indgivet inden for den for transporttypen gældende tidsfrist.

Herudover er det præciseret, at i tilfælde af ændring af den summariske indpassageangivelse, skal risikoanalysen færdiggøres straks efter modtagelse af de ændrede oplysninger, medmindre der bliver konstateret en risiko, eller det er nødvendigt at foretage en ekstra risikoanalyse. Se GF art. 186, stk. 10.