Formålet med reglerne er at gøre det muligt for toldmyndighederne at sikre overholdelse af toldlovgivningen, når varer fra lande uden for EU ankommer til toldområdet.

Reglerne sikrer således, at toldmyndighederne bliver bekendt med, at der ankommer varer fra steder uden for EU, således at det er muligt at føre tilsyn med, om disse bliver frembudt og toldangivet samt opbevaret under sikre forhold, indtil toldangivelse sker.