Bestemmelserne om varers ankomst findes i EU-toldkodeksens art. 133- 152, i DF art. 114 - 118, og GF art. 189 - 193. Det bemærkes, at bestemmelserne også finder anvendelse ved handel med et særligt fiskalt område og en anden del af EU's toldområde. Se DF art. 114.

Disse bestemmelser erstatter den hidtil gældende toldkodeks art. 37 - 57 og bestemmelserne i de hidtil gældende gennemførelsesbestemmelser.

Toldlovens § 17, stk. 2 - 4, og § 18 og toldbehandlingsbekendtgørelsens § 71 og 81 vil fortsat være uændret gældende.