Hvis det på grund af hændelige omstændigheder eller force majeure ikke er muligt at transportere varer, der føres ind i EU, til det anviste toldsted, skal toldmyndighederne omgående underrettes herom. Se EUTK art. 137, stk. 1.

Tilsvarende skal toldmyndighederne omgående underrettes, hvis et skib eller fly på grund af hændelige omstændigheder eller force majeure bliver nødt til at anløbe en havn i EU eller lande midlertidigt i EU. Se EUTK art. 137, stk. 2.

Disse bestemmelser svarer til hidtil gældende bestemmelser. Se den hidtil gældende toldkodeks art. 39.