Bestemmelserne om losning og undersøgelse er i al væsentlighed uændrede.

Det er dog ikke længere udtrykkelig præciseret i EU-toldkodeksen, at varerne ikke må fjernes fra det sted, hvor de oprindelig blev anbragt uden toldmyndighedernes tilladelse. Se den hidtil gældende toldkodeks art. 47.