Bortset fra, at varerne omgående skal transporteres til rette (told)sted, finder de generelle bestemmelser for transport af varer, som føres ind i EU ikke anvendelse, når varer, der føres ind i EU, allerede er omfattet af en forsendelsesprocedure. Tilsvarende finder bestemmelserne om frembydelse, losning og undersøgelse samt midlertidig opbevaring heller ikke anvendelse for sådanne varer omfattet af en forsendelsesprocedure.

Fra det tidpunkt, hvor varerne er frembudt efter forsendelsesproceduren, skal reglerne om losning, undersøgelse og midlertidig opbevaring dog anvendes.

Se EU-toldkodeksen art. 141, der svarer til den hidtil gældende toldkodeks art. 54 og 55.