Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke andre dokumenter, der i visse tilfælde kan anvendes i stedet for T2L.

Afsnittet indeholder:

  • Faktura og transportdokument
  • Transport på grundlag af et TIR-carnet, ATA-carnet eller Formular 302

Faktura og transportdokument

Der kan føres bevis for en vares status som EU-vare ved at fremlægge en faktura eller et transportdokument.

Virksomheden skal tydeligt påtegne faktura eller transportdokument med T2L/T2LF og med underskrift.

Hvis den samlede værdi af de EU-varer, der er omfattet af faktura eller transportdokument, ikke overstiger 15.000 EUR., fritages virksomheden for at fremlægge faktura eller transportdokument til påtegning hos Toldstyrelsen, men virksomheden skal skrive toldekspeditionsstedet på fakturaen eller transportdokumentet.

Hvis den samlede værdi overstiger 15.000 EUR., skal Toldstyrelsen påtegne faktura eller transportdokument.

En fejlagtigt udstedt T1-angivelse kan aldrig erstattes af en faktura eller et transportdokument. Her skal altid udstedes et T2L/T2LF-dokument.

Transport på grundlag af et TIR-carnet, ATA-carnet eller Formular 302

Sendes varerne på grundlag af et TIR-/ATA-carnet eller Formular 302, kan afsenderen anføre T2L/T2LF-mærket med underskrift på alle de relevante blade i carnetet som bevis for varernes status som EU-varer, inden afsenderen fremlægger til påtegning på afgangstoldstedet. Mærket skal være tydeligt i rubrikken - varebeskrivelse. T2L/T2LF mærket skal på alle blade, hvor det er anført, bekræftes ved afgangstoldstedets stempel og underskrift af medarbejder fra Toldstyrelsen.

Omfatter TIR- og ATA-carneter eller Formular 302 både EU-varer og ikke-EU-varer, skal de to varekategorier angives særskilt, og T2L/T2LF - mærket skal anføres, så det klart kun vedrører EU-varerne.