Lovgrundlaget fremgår af DF art. 128-133 i og GF art. 213-215.

Fangster, som fiskes af et EU-fiskerfartøj og indføres til EU's område enten i uforandret stand eller efter at være behandlet om bord på nævnte fartøj eller på et EU fabriksskib, anses varerne eller produkterne for at være EU-varer i følgende tilfælde:

  • Når der ikke er tvivl om varernes eller produkternes status
  • Når det fiskefartøj, der er blevet anvendt har en samlet længde på mindre end 10 m

For at kunne bevise varers toldmæssige status, skal relevante oplysninger for varernes toldmæssige status, fremgå og gemmes i skibets logbog, landingsopgørelse, omladningsopgørelse og data fra skibets overvågningssystem, alt efter omstændighederne. Oplysningerne skal altid være tilgængelige for kontrol.

Bemærk, at der er indført definitioner på: 1) EU-fiskerfartøj og 2) EU-fabriksskib, definitionerne står i de almindelige bestemmelser i DF art. 1, punkt 43-44.