For at kunne bevise den toldmæssige status for, at følgende produkter og varer har status som fællesskabsvarer, kræves det, at varerne er blevet transporteret til EU på følgende måder:

Den toldmæssige status for landing af fisk, eller produkter heraf, se DF art. 129, stk. 1, litra a - e

a)

Af det EU-fiskerfartøj, som har fisket dem, og i givet fald forarbejdet dem

b)

Af det EU-fiskerfartøj, hvortil produkterne er blevet omladet fra det i litra a nævnte fartøj

c)

Af det EU-fabriksskib, om bord på hvilket de produkter, der er omladet fra det under a) nævnte fartøj, er blevet underkastet forarbejdning

d)

Ethvert andet fartøj, hvortil produkterne og varerne er blevet omladet fra de under a), b) og c) nævnte fartøjer, uden at der er foretaget nogen ændringer af produktet

e)

Et transportmiddel i henhold til et gennemgående transportdokument, der er udfærdiget i det land eller territorium, som ikke hører under EU's toldområde, og hvor produkterne og varerne er landet fra de under a), b), c) eller d) nævnte fartøjer

Toldstyrelsen kan give afkald på de ovennævnte regler, hvis der ikke hersker tvivl om de pågældende produkters og/eller varers oprindelse, eller hvis der anvendes en landingserklæring som den, der er nævnt i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 art. 8, stk. 1.

Danske fiskere, der lander fangster i Danmark, forventes at bruge denne landingserklæring af fiskerikontrolmæssige årsager, og skal derfor ikke anvende ovenstående regler, i denne situation.