Der skal forelægges attest for produkter og varer, der omlades og transporteres gennem et land uden for Unionens toldområde. Attesten er et udskrift fra skibets logbog, samt hvis dette måtte være relevant, et udskrift af omladningsopgørelsen. Attesten forelægges det toldsted, hvor de omhandlede varer angives til en toldprocedure.

Følgende skal være indeholdt i attesten, jf. DF art. 133:

  • En påtegning fra toldmyndigheden i tredjelandet og adressen på denne
  • At fangsterne eller de fremstillede varer har været under toldtilsyn i hele det tidsrum, de har været oplagt, og at de ikke har undergået nogen behandling ud over, hvad deres holdbarhed har krævet
  • Datoen for, hvornår fangsterne eller de fremstillede varer er indgået og afsendt fra tredjelandet, og en nøjagtig betegnelse af det transportmiddel, der er benyttet ved videreforsendelsen til EU

Toldmyndighederne fra det pågældende tredjeland skal kunne attestere, at varerne har været under toldtilsyn, mens de var opbevaret i landet, samt at de ikke er blevet behandlet på nogen vis, andet end holdt på køl mv. Se GF art. 214.