Indtil ibrugtagningen af PoUS-systemet gælder følgende, når der benyttes et T2L eller et T2LF-dokument

 • Brugeren skal påføre T2L- eller T2LF i højre underrubrik i rubrik 1 på formularen og det samme gøres, når der er tale om supplement (bis).
 • Der kan gives tilladelse til at anvende ladelister, der ikke opfylder kravene i følgende tilfælde
  • Hvis de er etableret i Unionen
  • Regelmæssigt udsteder bevis for den toldmæssige status som EU-varer, eller toldmyndighederne ved, at de kan opfylde de retlige forpligtelser ved anvendelse af disse beviser
  • Ikke har begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen.
 • Toldmyndighederne skal nemt kunne kontrollere proceduren samt at der skal føres optegnelser, der gør det muligt for toldmyndighederne at udføre kontrol, hvis der skal gives lempelser.
 • Dokumenterne udfærdiges i et enkelt eksemplar
 • Når afgangstoldstedet påtegner, skal dette stå i Rubrik C og indeholde følgende
  • Det kompetente toldsteds navn og stempel, en underskrift af en tjenestemand ved det pågældende toldsted samt datoen for påtegningen. Derudover skal angivelsens nr. anføres, hvis det kræves
  • Ved supplementer eller ladelister skal der ligeledes være navnet på toldstedet, enten skrevet i hånden, eller ved afstempling.