Bestemmelserne om EU-forsendelse findes i EUTK art. 226-236, DF art. 184-200 i samt i art. 272-321 i GF. Herudover er der i overgangsperioden en del overgangsbestemmelser på forsendelsesområdet, se DFO art. 24-53 og art. 55, nr. 19.

Se endvidere Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure af 20. maj 1987 med senere ændringer, senest i forbindelse med den nye EU-toldlovgivning, der trådte i kraft i 2016. Se ændringerne.