Indhold

Proceduren for midlertidig import er en særlig procedure, der gør det muligt at importere ikke-EU-varer til midlertidig anvendelse i EU's toldområde med fuldstændig eller delvis toldfritagelse forudsat, at varerne reeksporteres efter anvendelsen. Se EUTK artikel 250.

Anvendelse af proceduren for midlertidig import forudsætter, at der er udstedt en bevilling til formålet.

Afsnittet indeholder:

  • Fælles bestemmelser for at benytte proceduren (F.A.23.2)
  • Fuldstændig toldfritagelse ved midlertidig import (F.A.23.3)
  • Delvis toldfritagelse ved midlertidig import (F.A.23.4)
  • Bevilling til proceduren for midlertidig import (F.A.23.5)
  • Forpligtelser i forbindelse med en bevilling (F.A.23.6).

Se også

De fælles bestemmelser for de særlige procedurer fremgår af afsnit F.A.19 Almindelige bestemmelser for særlige procedurer.

Overgangsbestemmelser

Hvis varer er henført under proceduren for midlertidig import inden den 1. maj 2016, og proceduren endnu ikke er afsluttet, skal proceduren afsluttes i overensstemmelse med de bestemmelser om midlertidig indførsel, som fremgår af toldkodeksen, forordning (EØF) nr. 2913/92, og gennemførelsesbestemmelserne hertil, forordning (EØF) nr. 2454/93. Se GF artikel 349.

Dette gælder bl.a. ved en forlængelse af fristen for varernes forbliven i EU, opkrævning af eventuelle told og afgifter, hvis varerne overgår til fri omsætning i EU, og transport af varerne internt i EU's toldområde. Der henvises til F.A.19 Midlertidig Indførsel i Den juridiske vejledning 2016-1.

Vedrørende gyldigheden af bevillinger til midlertidig indførsel, der er udstedt før 1. maj 2016, henvises til afsnit F.A.19 Almindelige bestemmelser for særlige procedurer.