Indhold

Dette afsnit handler om udveksling af oplysninger efter EU-forordning nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 (EUTK).

Afsnittet indeholder:

  • Udveksling af oplysninger efter EUTK 
  • Databasen for Bindende tariferingsoplysninger
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Udveksling af oplysninger efter EUTK

Udveksling af oplysninger efter EUTK er beskrevet i de relevante afsnit, hvorunder de materiale regler er beskrevet/gennemgået, ligesom elektroniske databaser er under oprettelse frem mod 2019.

xObligatorisk automatisk udveksling af oplysninger inden for EU om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger (direkte skatter), se nærmere SKM2016.621.SKAT, gælder ikke på toldområdet, idet EUTK finder anvendelse.

Bindende tariferingsoplysninger (BTO) og bindende oprindelsesoplysninger (BOO) kan derfor ikke spontant udveksles efter SKM2016.621.SKAT, men udveksling kan finde sted, såfremt der er hjemmel hertil i EUTK.x

Database for bindende tariferingsoplysninger.

Vedrørende bindende tariferingsoplysninger findes der en offentlig tilgængelige database på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=en

Der er ikke adgang til fortrolige oplysninger. Se nærmere afsnit A.A.3.15.1

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

xSKM2016.621.SKATx

x Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger inden for EU om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger (direkte skatter).x