Ved transfer pricing analysen skal de økonomiske omstændigheder, hvorunder den kontrollerede transaktion har fundet sted, afdækkes.

Eksempler på nogle af de forhold, som skal indgå i sådan en vurderingen, er:

  • Den geografiske placering af markedet

  • Størrelsen på markedet

  • Intensiteten af konkurrencen på markedet

  • Forhandlingsposition mellem køber og sælger

  • Produkt-cyklusser

  • Risiko forbundet med substituerende produkter eller serviceydelser

  • Offentlig regulering på markedet

  • Den generelle købekraft og omkostningsniveauet på markedet

  • Hvor i distributionskæden transaktionen finder sted, fx detail- eller engrosleddet

Samfundsøkonomiske konjunkturer, reguleringsmekanismer og lignende forhold skal også indgå i analysen i det omfang, de har betydning for armslængdevurderingen af de kontrollerede transaktioner.

Se også

TPG 1.110 - 1.113.