Forskellige forretningsstrategier hos parterne i en transaktion kan have betydning for pris- og vilkårsfastsættelsen.

En forretningsstrategi kan have direkte indflydelse på prisen, når prisen eksempelvis i en periode sænkes for at få nye kunder og større markedsandele eller for at udkonkurrere andre aktører på markedet.

De strategiske tiltag skal identificeres og undersøges, herunder

  • målet med det strategiske tiltag

  • hvordan målet søges nået

  • hvilke overvejelser, der er lagt til grund for de strategiske tiltag

  • hvorfor og hvordan de strategiske tiltag påvirker priser og avancer, herunder også hvor længe de strategiske tiltag vil påvirke priser og avancer.

Ved analysen af forretningsstrategier skal der tages hensyn til, hvem der har risikoen ved et givent strategisk tiltag, jf. risikoanalysen under afsnit C.D.11.3.1.2.2.

Se også

TPG 1.114 - 1.118.