Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Dokumentationspligten - regel og omfang (C.D.11.13.1)
  • Land for land-rapporteringspligten - regel og omfang (C.D.11.13.2)

Se også

SKL § 3 B

Bekendtgørelse nr. 401 af 28. april 2016 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner

Bekendtgørelse nr. 1133 af 27. august 2016 om land for land-rapportering

Virksomhedsvejledning E nr. 238 af 30. juni 2018 om Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse

TPG kap. V og tilhørende Annex I, II og III