2008- og 2010-rapporternes indhold

OECD udgav i 2008 en rapport om indkomstopgørelsen i faste driftssteder: "Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments 17 July 2008" (PE-rapporten) der beskriver, hvordan indkomsten i et fast driftssted skal opgøres. 2008-rapporten beskriver armslængdeprincippet i den tidligere artikel 7, og giver, i den udstrækning den ikke er i strid med 2008-kommentaren til artikel 7, retningslinjer for anvendelsen af armslængdeprincippet i den tidligere artikel 7.

Som følge af revisionen af artikel 7 i 2010, udgav OECD i 2010 en opdateret udgave af rapporten. 2010-rapporten indeholder vejledning for forståelsen af art. 7 i modeloverenskomsten fra og med 2010.

Rapporterne er opdelt i fire dele:

  • Del I indeholder generelle betragtninger for indkomstopgørelsen i faste driftssteder.
  • Del II omhandler særlige hensyn for anvendelse af The Authorised OECD Approach (AOA) på bankers faste driftssteder.
  • Del III behandler særlige hensyn for The Authorised OECD Approach (AOA) anvendelse på faste driftssteder af foretagender, der beskæftiger sig med global handel med finansielle instrumenter.
  • Del IV omhandler særlige hensyn for anvendelse af The Authorised OECD Approach (AOA) på forsikringsvirksomheders faste driftssteder.

Afsnit D-2 og D-3 i Del I i PE-rapporten af både 2008 og 2010, beskriver den af OECD godkendte to-trins metode AOA'en for opgørelse af indkomst i et fast driftssted.

The Authorised OECD Approach (AOA)

AOA'en er en metode til at fastlægge den indkomst, der kan henføres til et fast driftssted.

AOA'en indeholder to trin. Se herom afsnit C.D.11.11.1.3.2. Ved AOA'en fastlægges funktioner, aktiver og risici i hovedkontor og fast driftssted.