Indhold

Følgende er omfattet af oplysningspligten:

Skattepligtige

  • hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse
  • der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer
  • der er koncernforbundet med en juridisk person
  • der har et fast driftssted beliggende i udlandet
  • der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller
  • der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af KULBR § 21, stk. 1 eller 4.

Se SKL § 37 og § 38.

Det er samme kreds af skattepligtige, der er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2 og oplysningspligten i SKL § 38.

Se også

  • Afsnit C.D.11.1.2 om hvem der er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2.

Bemærk

Et udenlandsk selskab eller person, der har fast driftssted i Danmark, er omfattet af oplysningspligten. Det er det udenlandske selskab, og ikke det faste driftssted, som er skattepligtig til Danmark jf. SEL § 2, stk. 1, litra a, og derfor påhviler oplysningspligten det udenlandske selskab.