Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke oplysninger den skattepligtige skal give på oplysningsskemaet og blanket 05.021 "Kontrollerede transaktioner - bilag til oplysningsskemaet".

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Hvordan kan oplysningerne gives?
 • Hvilke oplysninger skal der gives?

Regel

Den skattepligtige skal i oplysningsskemaet oplyse om art og omfang af handelsmæssige eller økonomiske transaktioner (kontrollerede transaktioner). Se SKL § 37 og § 38.

Se også

 • Afsnit C.D.11.12.4 om sanktioner når oplysningspligten ikke opfyldes
 • Afsnit C.D.11.13 om dokumentation- og rapporteringspligten.

Hvordan kan oplysningerne gives?

For selskabsskattepligtige enheder undtagen andelsselskaber og kulbrinteskattepligtige kan oplysningspligten opfyldes via TastSelv Selskabsskat.

Øvrige skattepligtige, herunder andelsselskaber, kulbrinteskattepligtige enheder samt fysiske personer, kan opfylde deres oplysningspligt ved at udfylde og indsende blanket 05.021"kontrollerede transaktioner - bilag til oplysningsskemaet". Blanketten findes også i en engelsk version 05.022.

Blanketten er et bilag til oplysningsskemaet, og fristen for at indsende blanketten er den samme som fristen for at indsende oplysningsskemaet. Oplysningspligten gælder for hver enkelt skattepligtig enhed, og oplysningerne skal derfor gives for hver enkelt skattepligtig enhed.

Blanketterne findes på www.skat.dk under Blanketter.

Oplysningerne kan indberettes:

 • Digitalt via Tast-Selv Selskabsskat.
 • Indsendes som vedhæftet fil til en e-mail til Skattestyrelsen.

For fysiske personer indsendes blanket 05.021 som en vedhæftet fil via TastSelv Borger.

For kulbrinteselskaber der ikke kan oplyse via TastSelv Selskabsskat (DIAS), indsendes blanketten sammen med kulbrinteoplysningsskemaet.

Hvilke oplysninger skal der gives?

Når der oplyses via Tast-Selv, skal følgende spørgsmål blandt andet altid besvares:

 • Tilhører den skattepligtige kredsen omfattet af SKL § 38 om kontrollerede transaktioner?
 • Har der været handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med koncernforbundne parter?
 • Har der været kontrolleret gæld over 10 mio. kr., og er den samlede fremmedkapital inkl. kontrolleret gæld mere end 4 gange egenkapitalen, jf. SEL § 11? 

Se også

 • Se også vejledningen til blanket 05.021, hvor der er givet nærmere vejledning om de konkrete oplysninger, der skal gives på blanketten.