Indhold

Dette afsnit beskriver den af OECD udviklede metode (The Authorised OECD Approach - AOA), til brug for indkomstopgørelsen i et fast driftssted.

Afsnittet indeholder: