Det er enhver af de skattepligtige omfattet af SKL § 37 og § 38, der skal give oplysninger.

Oplysningerne i blanket 05.021 er et bilag til oplysningsskemaet. Der gælder samme frist for at indgive oplysningsskemaet, som for oplysningerne på blanketten.

Se også

  • Afsnit A.B.1.1.4 om fristen for at indgive oplysningsskemaet m.v.
  • Afsnit C.D.11.12.2 om hvilke transaktioner, der er oplysningspligtige.
  • Afsnit C.D.11.12.4 om sanktioner for ikke at opfylde oplysningspligten.

Bemærk

Oplysningspligten gælder, uanset om den skattepligtige kun en del af året har været omfattet af § 37 og § 38.