Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke sanktionsmuligheder Skatteforvaltningen har, hvis en skattepligtig ikke opfylder sin oplysningspligt, eller afgiver urigtige oplysninger.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Koncerner - hvert enkelt selskab er oplysningspligtig
  • Oplysningerne er en del af oplysningsskemaet.

Regel

Skatteforvaltningen kan pålægge

hvis den skattepligtige ikke opfylder sin pligt til at afgive de oplysninger, som skal oplyses.

Told- og Skattestyrelsen har på en forespørgsel om muligheder for sanktioner i forhold til de skattepligtige, der ikke indsender eller indsender et mangelfuldt bilag for kontrollerede transaktioner, svaret, at den skatteansættende myndighed kan pålægge både skattetillæg og dagbøder. Se T&S af 7/6 2000, 99/00-4317- 00014, TfS 2000,569 TSM.

Koncerner - hver enkelt selskab er oplysningspligtig

I et koncernforhold kan der pålægges både skattetillæg og daglige tvangsbøder samt bøder efter SKL § 84 for hvert enkelt selskabs overtrædelser.

Oplysningerne er en del af oplysningspligten

Sanktionerne efter SKL § 72 og § 73, svarer til de tvangsmidler, der bruges i de situationer, hvor en skattepligtig ikke indsender oplysningsskemaet. Oplysninger i blanket 04.021 (personer), 05.021 (engelsk 05.022) er en integreret del af oplysningsskemaet, og de manglende oplysninger skal sidestilles med ikke-overholdelse af oplysningspligten.

Se også

  • Afsnit A.C.2.1.4.1 om reglerne for at give daglige tvangsbøder for at gennemtvinge indberetnings- og oplysningspligter.
  • Afsnit A.B.1.1.9 om skattetillæg.