Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke sanktionsmuligheder SKAT har, hvis en skattepligtig ikke opfylder sin oplysningspligt, eller afgiver urigtige oplysninger.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Koncerner - hvert enkelt selskab er oplysningspligtig
  • Oplysningerne er en del af selvangivelsen.

Regel

SKAT kan pålægge

  • skattetillæg
  • daglige bøder, begge dele efter SKL § 5, stk. 1 og stk. 2 og
  • bøder efter SKL § 14, stk. 1, stk. 4 og stk. 6

hvis den skattepligtige ikke opfylder sin pligt til at afgive de oplysninger, som skal oplyses.

Told- og Skattestyrelsen har på en forespørgsel om muligheder for sanktioner i forhold til de skattepligtige, der ikke indsender eller indsender et mangelfuldt bilag for kontrollerede transaktioner, svaret, at den skatteansættende myndighed kan pålægge både skattetillæg og dagbøder. Se SKL § 5, stk. 1 og 2. Se T&S af 7/6 2000, 99/00-4317- 00014, TfS 2000,569 TSM.

Koncerner - hver enkelt selskab er oplysningspligtig

I et koncernforhold kan der pålægges både skattetillæg og daglige bøder samt bøder efter SKL § 14, stk. 1, stk. 4 og stk. 6 for hvert enkelt selskabs overtrædelser.

Oplysningerne er en del af selvangivelsen

Sanktionerne efter SKL § 5, stk. 1 og stk. 2, svarer til de tvangsmidler, der bruges i de situationer, hvor en skattepligtig ikke indsender sin selvangivelse. Oplysninger i blanket 05.021 (engelsk 05.022) er en integreret del af selvangivelsen, og de manglende oplysninger skal sidestilles med ikke-overholdelse af selvangivelsespligten.

Se også

  • Afsnit A.C.2.1.2.1 om reglerne for at give daglige bøder for at gennemtvinge indberetnings- og oplysningspligter.
  • Afsnit A.B.1.1.9 om skattetillæg.