Outsourcing i forbindelse med omstruktureringer er beskrevet i TPG 9.74.

I omstruktureringssituationer kan det være forretningsmæssigt velbegrundet at outsource en forretningsmæssig aktivitet til en anden part, hvis denne anden part kan gøre det bedre og/eller billigere. Vurderingen af hvem der skal dække omkostningerne ved en outsourcing, afhænger af den samlede aftale. Uafhængige parter aftaler ikke i alle tilfælde en kompensation til den, der outsourcer (og bærer omkostningerne ved omstruktureringen), idet disse omkostninger kan opvejes af en fremtidig besparelse.

Outsourcing af aktiviteter er også behandlet i TPG 6.53. Her fremgår det, at kontrol over risikoen ved de outsourcede aktiviteter er en væsentlig del at transfer pricing-analysen i forhold til outsourcede aktiviteter. Se TPG kap. I, afsnit D.1.2.1.