I august 2016 præsenterede skatteministeren regeringens plan for massive investeringer i det danske skattevæsen. SKAT erstattes 1. juli 2018 af syv specialiserede styrelser, som får ansvar for hver sin kerneopgave. Den nye organisering er en del af regeringens planer for fremtidens nye og bedre skatteforvaltning. Læs mere her.

Læs mere om det nye skattevæsen på Skatteministeriets hjemmeside skm.dk.

Vi arbejder med en stor og vigtig opgave, som kræver engagement og indsats - derfor forsøger vi at sætte rammerne for at godt arbejdsliv med en personalepolitik, der bl.a. sætter fokus på gode kolleger, fleksibilitet, kompetenceudvikling, samarbejde og mangfoldighed.