Du kan købe prøvemærker til et køretøj, som ikke er registreret, hvis du har et særligt formål med kørslen.

  • Pris: 100 kr. pr. dag fra kl. 00-23.59 (inkl. ansvarsforsikring)

Du kan købe prøvemærker i en motorekspedition, en udvalgt toldekspedition eller i Motorregistret (3-4 hverdages leveringstid ved forsendelse).

Prøvemærker mellem jul og nytår

Skal du bruge prøvemærker i juleferien og ønsker dem fremsendt, skal du senest bestille dem torsdag den 20. december 2018 kl. 12.00. Hvis du bestiller dem senere, vil prøvemærkerne tidligst blive bragt ud af PostNord den 2. januar 2019.

Du kan ikke købe prøvemærker i motor- og toldekspeditionerne i perioden fra fredag den 21. december 2018 kl. 14.00 til onsdag den 2. januar 2019 kl. 9.00.

Du kan fortsat bestille prøvemærker via Motorregistret til afhentning hos udvalgte synshaller, som holder åbent mellem jul og nytår.

Log på Motorregistret med NemID

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter